thứ 712042021

Last updateThứ 6, 26 11 2021 1am

Back Bạn đang ở: Trang chủ Tiểu học

Trang tin Tiểu học

Đánh giá thành tích, một cái nhìn mới

 Về vấn đề thi đua và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Về vấn đề thi đua và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, hội đồng sư phạm nhà trường Tiểu học Cam Lộc 1 đã quán triệt thực hiện một cách nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục trong những năm học qua và năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Kế hoạch bình bầu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường TH Cam Lộc 1, 2015-2016

 Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; căn cứ công văn số 71/PGDĐT  ngày 27/01/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2015-2016,
    Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 và chuẩn bị tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, nay trường Tiểu học Cam Lộc 1 hướng dẫn kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2015 – 2016 như sau:

Xem tiếp...

Mã đề thi IOE tiếng Anh cấp thành phố khóa ngày 10/01/2015

 Thực hiện lịch thi IOE tiếng Anh qua mạng, ngày 10 tháng 01 năm 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cam Ranh tổ chức thi IOE tiếng Anh qua mạng cấp thành phố năm học 2014 - 2015.

Về tham dự cuộc thi, cấp tiểu học có 204 học sinh đăng ký dự thi, từ khối lớp 3 đến khối lớp 5, tất cả các trường tiểu học đều có học sinh đăng ký dự thi.

Xem tiếp...

Danh sách xếp lớp học sinh Tiểu học Cam Lộc 1, năm học mới 2015-2016

 Thực hiện Quyết định số 2146/QĐ-CTUBND ngày 06/8/2015 của UBND Tỉnh Khánh Hoà về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong địa bàn tỉnh Khánh Hoà, nay trường Tiểu học Cam Lộc 1 thông báo đến toàn thể giáo viên, công nhân viên nhà trường và phụ huynh có con em học tại trường Tiểu học Cam Lộc 1 kế hoạch tập trung để chuẩn bị khai giảng năm học 2015-2016 như sau:

Xem tiếp...

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi IOE tiếng Anh qua internet cấp thành phố 2014 - 2015

Căn cứ  công văn số 5935/BGDĐT- GDTrH ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015; căn cứ vào bản tin ngày 24/12/2014 tại trang chủ Ioe.vn về hướng dẫn tổ chức thi IOE;

Xem tiếp...

Kết quả tuyển sinh lớp Một trường Tiểu học Cam Lộc 1, năm học 2015-2016

 Căn cứ khoản 1, Điều 42 của văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Xem tiếp...

Hướng dẫn bình bầu GVCN giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; căn cứ công văn số 108/SGDĐT-GDTH ngày 25/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Thông tư 43 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở cấp tiểu học,

Xem tiếp...

Đừng để lời nhận xét học sinh trở thành khuôn mẫu, khô khan và vô cảm

Việc lạm dụng lời nhận xét học sinh tiểu học được chia sẻ theo kiểu cắt dán sẽ dẫn đến lời nhận xét khô khan, vô cảm, vào ai cũng đúng không sợ bị sai.
Nửa học kỳ I của năm học mới 2014-2015 đã đi qua. Tính đến thời điểm này, cũng gần 2 tháng kể từ khi Thông tư 30 ban hành quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học chính thức được thực hiện,

Xem tiếp...

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra Cuối học kỳ 1 cấp Tiểu học 2014 - 2015

Thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành qui định đánh giá học sinh tiểu học; căn cứ vào Phân phối chương trình các môn học cấp tiểu học, nay Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh hướng dẫn các trường thực hiện kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 như sau:

Xem tiếp...

Mầm non

Hình ảnh hoạt động Mầm non

Tiểu học

Hình ảnh hoạt động Tiểu học

Trung học cơ sở

Hình ảnh hoạt động THCS

PGD&ĐT

Hình ảnh hoạt động PGD&ĐT

Đoàn thể

Hình ảnh hoạt động Đoàn thể