Chủ nhật08012021

Last updateThứ 6, 28 05 2021 7pm

Back Bạn đang ở: Trang chủ THCS

Trang tin Trung học sơ sở

Hướng dẫn khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 04/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Công văn số 5401/BGDĐT-CNTT ngày 16/9/2014 và Công văn số 5476/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/10/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT), khảo thí và kiểm định chất

Xem tiếp...

THCS - Hướng dẫn kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Thực hiện công văn số 1563/SGDĐT-GDTrH ngày 03/12/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015; Thực hiện công 630/PGDĐT-THCS ngày 03/9/2014 của phòng GD&ĐT Cam Ranh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2014-2015; để việc ôn tập, kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 được tiến hành thuận lợi,

Xem tiếp...

Tập huấn học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 – 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Bồi dưỡng học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay (MTCT) trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) năm học 2014 – 2015 theo kế hoạch sau:

1. Đối với cấp THCS
Thành phần:
- Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo cử 01 chuyên viên phụ trách THCS;
- Mỗi trường THCS cử 01 giáo viên môn Toán;
- Trường THPT Khánh Sơn, trường THPT Hà Huy Tập, trường Hermann Gmeiner, trường Ischool Nha Trang cử 01 giáo viên môn Toán THCS.

Xem tiếp...

Hướng dẫn chi tiết một số nhiệm vụ chuyên môn THCS 2014-2015

Căn cứ công văn số 1273/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 09/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện cụ thể một số nhiệm vụ chuyên môn GDTrH và GDTX năm học 2014-2015;
    Thực hiện công văn số 630/PGDĐT-THCS ngày 03/9/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  Giáo dục THCS năm học 2014-2015;

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Mầm non

Hình ảnh hoạt động Mầm non

Tiểu học

Hình ảnh hoạt động Tiểu học

Trung học cơ sở

Hình ảnh hoạt động THCS

PGD&ĐT

Hình ảnh hoạt động PGD&ĐT

Đoàn thể

Hình ảnh hoạt động Đoàn thể