Thứ 503212019

Last updateThứ 6, 29 06 2018 7am

Back Bạn đang ở: Trang chủ Trang chủ Giới thiệu về Cam Ranh

Giới thiệu về đất nước và con người Cam Ranh

Diện tích: 325,011km2
Dân số: 133.368 người
Đơn vị hành chính: 9 phường, 6 xã.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế(2006 - 2008): 14%
GDP bình quân đầu người: 628 USD

Cam Ranh là địa phương ven biển nằm ở cực Nam tỉnh Khánh Hòa, Bắc và Tây giáp với huyện Cam Lâm, Nam giáp tỉnh Ninh Thuận, Đông giáp biển; vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, có cảng nước sâu, gần đường hàng hải quốc tế, là cửa ngõ Tây nguyên - Nam Trung bộ ra biển; có cảng hàng không quốc tế; có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt đi cả nước. Vị trí địa lý đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho Cam Ranh phát triển kinh tế biển, công nghiệp hàng hải, du lịch, các ngành dịch vụ khác và đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản.
            Kể từ khi thành lập thị xã, kinh tế - xã hội Cam Ranh phát triển khá và đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Nghị định 65/2007/NĐ-CP ngày 11/4/2007 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm là điều kiện thuận lợi để Cam Ranh phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.
          Trên cơ sở những kết quả đạt được sau 5 năm thành lập thị xã, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Cam Ranh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2006 - 2010) xác định: "Tập trung các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn thị xã, đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế  theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở vững mạnh toàn diện. Phấn đấu thị xã Cam Ranh trở thành đô thị loại 3 vào trước năm 2015".
Phát triển theo định hướng đó, trong 2 năm 2006 - 2008, kinh tế Cam Ranh đã đạt được nhiều kết quả. Tăng trưởng kinh tế của thị xã bình quân hàng năm 14%; GDP bình quân đầu người đến cuối năm 2008 đạt 628 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tỉ trọng ngành công nghiệp, thương mại- dịch vụ.
Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân trên 22%/năm, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghiệp có quy mô lớn, nhất là công nghiệp đóng mới, sửa chữa tàu thuyền; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Các ngành nghề chế biến thuỷ sản xuất khẩu phát triển, bước đầu khai thác được tiềm năng, thế mạnh của thị xã và trở thành ngành kinh tế đóng vai trò chủ lực thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng.
Các ngành thương mại - dịch vụ phát triển và mở rộng như bưu chính viễn thông, tài chính ngân hàng, cảng biển, hàng không, du lịch, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và công nghiệp.
Sản xuất nông nghiệp tập trung vào nâng cao năng suất cây trồng và chất lượng sản phẩm hàng hoá, kinh tế nông thôn từng bước nâng cao giá trị ngành dịch vụ, đa dạng hoá ngành nghề. Nuôi trồng thuỷ sản được quy hoạch và đa dạng hoá các đối tượng nuôi.
Kinh tế tư nhân phát triển, các doanh nghiệp và hộ cá thể có sự tăng trưởng cả về số lượng và quy mô, đóng góp lớn cho tổng thu ngân sách của thị xã và giải quyết trên 20.000 lao động có việc làm.
Từ các nguồn vốn toàn xã hội, Cam Ranh đã huy động được 1.662,5 tỷđ  vào việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là hạ tầng giao thông, kiên cố hóa kênh mương, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hoá... tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao lưu văn hoá, đi lại của nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tốc độ đô thị hoá được đẩy nhanh hơn, bộ mặt đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo có sự thay đổi đáng kể.
Cảng hàng không Cam Ranh, cảng Ba Ngòi được tiếp tục đầu tư nâng cấp tạo điều kiện cho thu hút đầu tư, mở rộng giao lưu trong nước và quốc tế. Tiềm năng về kinh tế biển, nhất là công nghiệp đóng tàu và sản xuất phụ kiện đóng tàu, dịch vụ hàng hải và dịch vụ hàng thông được khai thác tốt hơn và ngày càng đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế của thị xã. Một số dự án lớn đang triển khai góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế; nhiều cơ sở kinh tế, chi nhánh doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Các định hướng quy hoạch lâu dài đã được xác định. Đó là tiền đề và cơ sở để Cam Ranh phát triển kinh tế trong những năm đến.
      Cùng với sự tăng trưởng về  kinh tế, đời sống tinh thần của người