Văn Nhân 2022

Danh sách xếp lớp học sinh Tiểu học Cam Lộc 1, năm học mới 2015-2016

 Thực hiện Quyết định số 2146/QĐ-CTUBND ngày 06/8/2015 của UBND Tỉnh Khánh Hoà về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong địa bàn tỉnh Khánh Hoà, nay trường Tiểu học Cam Lộc 1 thông báo đến toàn thể giáo viên, công nhân viên nhà trường và phụ huynh có con em học tại trường Tiểu học Cam Lộc 1 kế hoạch tập trung để chuẩn bị khai giảng năm học 2015-2016 như sau:

 Quý phụ huynh nhấn vào đây để xem chi tiết nội dung

Nhấn vào đây xem sơ đồ vị trí các phòng học để nhận lớp được thuận tiện.

Xem Danh sách xếp lớp học sinh Khối 1 tại đây.

Xem Danh sách xếp lớp học sinh Khối 2 tại đây.

Xem Danh sách xếp lớp học sinh Khối 3 tại đây.

Xem Danh sách xếp lớp học sinh Khối 4 tại đây.

Xem Danh sách xếp lớp học sinh Khối 5 tại đây.

(Nguồn: Trường Tiểu học Cam Lộc 1)

Tin mới

Các tin khác

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн