Văn Nhân 2022

Về việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm cấp Tiểu học

Ngày 03/11/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học. Trong Chỉ thị đã nêu rõ “Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND các địa phương đã ban hành nhiều quy định và triển khai nhiều giải pháp để chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, hiện tượng vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm ở cấp tiểu học vẫn còn tồn tại đã gây áp lực với học sinh và cha mẹ học sinh, tạo bức xúc trong xã hội và làm giảm uy tín của ngành”.

    Để triển khai thực hiện nghiêm túc:
- Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 quy định về dạy thêm, học thêm;
- Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định một số nội dung về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
- Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 quy định về đánh giá học sinh tiểu học,
 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai ngay một số công việc sau:
- Tổ chức quán triệt Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT đến từng tất cả cán bộ, công chức, viên chức ở Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường tiểu học.
- Tổ chức quán triệt đến từng giáo viên các quy định về dạy thêm, học thêm và nội dung đổi mới đánh giá học sinh tiểu học để mọi người hiểu rõ và làm đúng quy định.
- Tuyên truyền, giải thích để nhân dân, đặc biệt là cha mẹ học sinh nắm vững các quy định của ngành về dạy thêm, học thêm và đổi mới đánh giá học sinh tiểu học để tạo sự đồng thuận và phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc đấu tranh chống tiêu cực và triển khai đổi mới ở cấp tiểu học.
- Đối với các trường và lớp dạy học 2 buổi/ngày: Hướng dẫn học sinh hoàn
thành nội dung học tại lớp; Nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh; Khuyến
khích tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.
Đối với các trường và lớp dạy học 1 buổi/ngày: Chỉ giao bài tập về nhà tối
đa bằng số lượng bài tập của học sinh học 2 buổi/ngày; Không giao bài tập ngoài
sách giáo khoa.
- Không tổ chức thi học sinh giỏi đối với học sinh tiểu học; Không tổ chức các đội tuyển tham gia các hoạt động giao lưu, các “sân chơi” trí tuệ.
- Thực hiện nghiêm túc việc nghiệm thu chất lượng giáo dục và bàn giao học sinh từ lớp dưới lên lớp trên, từ tiểu học lên THCS.
Không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6.
- Tiếp tục thực hiện công văn số 1616/SGDĐT-GDTH ngày 30/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện qui định dạy thêm, học thêm ở cấp tiểu học.
- Các trường không được tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.
- Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm và kịp thời theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm về dạy học, học thêm.
- Thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì lập kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định dạy thêm, học thêm.
Nhận được công văn này Sở yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Tin mới

Các tin khác

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн