thứ 706222024

Last updateThứ 3, 07 11 2023 5am

Back Bạn đang ở: Trang chủ THCS Hướng dẫn THCS - Hướng dẫn kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

THCS - Hướng dẫn kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Thực hiện công văn số 1563/SGDĐT-GDTrH ngày 03/12/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015; Thực hiện công 630/PGDĐT-THCS ngày 03/9/2014 của phòng GD&ĐT Cam Ranh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2014-2015; để việc ôn tập, kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 được tiến hành thuận lợi,

Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh hướng dẫn các trường một số nội dung cần thiết sau đây:

I. YÊU CẦU

1. Các trường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình các môn học, tuyệt đối không được dồn ép, cắt xén chương trình. Đảm bảo việc giảng dạy, học tập bám sát nội dung giảm tải, chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT ban hành theo Quyết định số 16/2006/BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn số 1199/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Giáo dục phổ thông. Các trường phải có kế hoạch tổ chức ôn tập chu đáo cho học sinh các khối lớp. Lãnh đạo trường phải duyệt đề cương ôn tập đã được thống nhất trước khi giáo viên tiến hành ôn tập cho học sinh.

2. Để góp phần đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh, các trường cần có các biện pháp quản lý, tăng cường chỉ đạo cán bộ, giáo viên và học sinh tích cực, chủ động trong dạy và học; kiểm tra, đánh giá, ghi điểm nghiêm túc, chính xác, công bằng; khắc phục tình trạng kết quả đánh giá không phản ánh đúng thực chất việc dạy và học, tác động tiêu cực đến hoạt động giáo dục của nhà trường.

3. Các đơn vị chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn hướng dẫn cho học sinh nắm chắc cấu trúc đề kiểm tra, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức việc ôn tập, đảm bảo thời gian.

II. TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA

- Các trường xây dựng kế hoạch và tiến hành ôn tập cho học sinh trước khi kiểm tra. Thời gian tổ chức ôn tập: tuần 16 theo kế hoạch dạy học ( từ ngày 08/12/2014 → 13/12/2014)

- Nội dung ôn tập và đề kiểm tra của tất cả các khối lớp thuộc chương trình bắt đầu học kỳ I đến hết tuần thực học thứ 15 của học kỳ I (tuần 01 đến tuần 15 theo kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015)

III. TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Ra đề kiểm tra

a. Đối với khối lớp 6,7 và 8 - Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra chung cho các môn gồm Ngữ văn , Toán , Tiếng Anh , Vật lý, Tin học và Hóa học (khối 8)

b. Đối với khối lớp 9 - Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra chung cho các môn gồm Ngữ văn , Toán , Tiếng Anh và Vật lý - Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra chung cho các môn Hóa học và Tin học.

c. Cấu trúc đề kiểm tra

- Cấu trúc đề kiểm tra chung của Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT: Ngữ văn ,Toán , Vật lý, Hóa học được ra bằng hình thức tự luận. Riêng đề kiểm tra môn Tiếng Anh 70% trắc nghiệm khách quan, Tin học: 50% trắc nghiệm khách quan. Học sinh làm bài trên tờ giấy làm bài (không làm trên bài trên tờ đề kiểm tra).

- Đối với các môn không kiểm tra theo đề của Phòng GD&ĐT: nhà trường ra đề kiểm tra thống nhất từng khối lớp và tổ chức kiểm tra theo đúng quy định của chương trình và theo đúng qui trình biên soạn đề; lưu mà trận đề, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm theo đúng qui định. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm bảo đảm bí mật đề và đáp án, chủ động tổ chức in sao đề cho học sinh của đơn vị mình.

2 Thời gian kiểm tra

2.1. Các môn kiểm tra theo đề chung của trường Đối với các môn trường ra đề chung được tổ chức trong tuần 17 theo kế hoạch thời gian năm học ( từ ngày 15/12/2014 → 20/12/2014)

2.2. Các môn kiểm tra theo đề chung của Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT ( xem lịch thi kiểm tra cụ thể tại đây )

( Nguồn: PGD&ĐT Cam Ranh )

Mầm non

Hình ảnh hoạt động Mầm non

Tiểu học

Hình ảnh hoạt động Tiểu học

Trung học cơ sở

Hình ảnh hoạt động THCS

PGD&ĐT

Hình ảnh hoạt động PGD&ĐT

Đoàn thể

Hình ảnh hoạt động Đoàn thể