thứ 706222024

Last updateThứ 3, 07 11 2023 5am

Back Bạn đang ở: Trang chủ THCS Hướng dẫn Hướng dẫn chi tiết một số nhiệm vụ chuyên môn THCS 2014-2015

Hướng dẫn chi tiết một số nhiệm vụ chuyên môn THCS 2014-2015

Căn cứ công văn số 1273/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 09/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện cụ thể một số nhiệm vụ chuyên môn GDTrH và GDTX năm học 2014-2015;
    Thực hiện công văn số 630/PGDĐT-THCS ngày 03/9/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  Giáo dục THCS năm học 2014-2015;

    Phòng Giáo dục và Đào tạo lưu ý các trường một số nội dung sau:
1. Công tác tổ chức các hoạt động dạy học
- Nhà trường thực hiện thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần).
- Nhà trường và giáo viên xây dựng kế hoạch và nội dung dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông (35 tuần theo khung PPCT – áp dụng từ học kỳ 2 của năm học 2014-2015), tối thiểu phải thực hiện được các yêu cầu của Chuẩn kiến thức, kỹ năng và nội dung điều chỉnh giảm tải hiện hành.
- Tuần 19 và tuần 37 của năm học là tuần dự phòng để dạy bù hoặc thực hiện các hoạt động khác của nhà trường ( áp dụng từ học kỳ 2 của năm học 2014-2015)
- Cuối học kỳ hoặc cuối năm học, tổ bộ môn thực hiện báo cáo chi tiết về chủ đề dạy học đã thực hiện cùng với những đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất gởi về phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, đánh giá và gởi về Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
- Triển khai 3 phương pháp dạy học tích cực: phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”, phương pháp dạy học theo dự án và phương pháp nghiên cứu khoa học trong HS trung học.
- Đối với các môn đã được tập huấn. Mỗi tổ bộ môn trong nhà trường triển khai ít nhất một bài dạy/một lớp học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”, một bài dạy (hoặc chủ đề dạy học)/một lớp học theo phương pháp dạy học theo dự án.
- Cuối học kỳ hoặc cuối năm học, tổ bộ môn thực hiện báo cáo chi tiết về bài học (hoặc chủ đề dạy học) đã thực hiện cùng với những đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất gởi về phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, đánh giá và gởi về Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ ( HK1 và HK2), tổ chức ra đề thi ở các môn : Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Tiếng Anh đối với tất cả các khối lớp. Các môn còn lại nhà trường chủ động tổ chức ra đề thi đảm bảo yêu cầu như công văn số 630/PGDĐT-THCS ngày 03/9/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
3. Nâng cao chất lượng hoạt động tổ, nhóm chuyên môn
- Các trường tập huấn và phổ biến cho toàn thể GV Tài liệu tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn đã được Bộ GDĐT triển khai và Sở GDĐT phổ biến.
- Thay đổi sinh hoạt chuyên môn truyền thống sang hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.
- Mỗi tổ bộ môn trong năm học thực hiện ít nhất một buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, từ đó có báo cáo chi tiết, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất gởi về phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, đánh giá và gởi về Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học và báo cáo kết quả thực hiện được tổ chức với thời gian cụ thể như sau:
+ Sinh hoạt tổ chuyên môn : 22/01/2015 ( Tuần 22 ).
+ Hội nghị chuyên môn lần 3: 05/3/2015 ( Tuần 26 ).
+ Các trường báo cáo việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn : 26/01/2015.
4. Tăng cường và sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học
- Các trường chủ động rà soát, sửa chữa, bổ sung các thiết bị thực hành, thí nghiệm trong nhà trường, các trang thiết bị tự làm cần và có thể thực hiện, các trang thiết bị thực hành, thí nghiệm cần mua sắm mới.
5. Tổ chức dạy thêm, học thêm
- Tổ chức, quản lý việc dạy thêm, học thêm theo đúng các quy định của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT.
6. Hồ sơ chuyên môn
- Nhà trường không sử dụng những loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định của Điều lệ hoặc Quy chế do Bộ GDĐT ban hành; có thể sử dụng kết hợp để giảm số lượng các loại hồ sơ, sổ sách ở mỗi nhà trường.
Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo các trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

( Nguồn: PGD&ĐT Cam Ranh )

Mầm non

Hình ảnh hoạt động Mầm non

Tiểu học

Hình ảnh hoạt động Tiểu học

Trung học cơ sở

Hình ảnh hoạt động THCS

PGD&ĐT

Hình ảnh hoạt động PGD&ĐT

Đoàn thể

Hình ảnh hoạt động Đoàn thể