thứ 706222024

Last updateThứ 3, 07 11 2023 5am

Back Bạn đang ở: Trang chủ THCS Hướng dẫn

Hướng dẫn khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 04/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Công văn số 5401/BGDĐT-CNTT ngày 16/9/2014 và Công văn số 5476/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/10/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT), khảo thí và kiểm định chất

Xem tiếp...

THCS - Hướng dẫn kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Thực hiện công văn số 1563/SGDĐT-GDTrH ngày 03/12/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015; Thực hiện công 630/PGDĐT-THCS ngày 03/9/2014 của phòng GD&ĐT Cam Ranh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2014-2015; để việc ôn tập, kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015 được tiến hành thuận lợi,

Xem tiếp...

Hướng dẫn chi tiết một số nhiệm vụ chuyên môn THCS 2014-2015

Căn cứ công văn số 1273/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 09/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện cụ thể một số nhiệm vụ chuyên môn GDTrH và GDTX năm học 2014-2015;
    Thực hiện công văn số 630/PGDĐT-THCS ngày 03/9/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  Giáo dục THCS năm học 2014-2015;

Xem tiếp...

Mầm non

Hình ảnh hoạt động Mầm non

Tiểu học

Hình ảnh hoạt động Tiểu học

Trung học cơ sở

Hình ảnh hoạt động THCS

PGD&ĐT

Hình ảnh hoạt động PGD&ĐT

Đoàn thể

Hình ảnh hoạt động Đoàn thể