thứ 706222024

Last updateThứ 3, 07 11 2023 5am

Back Bạn đang ở: Trang chủ Mầm non Hoạt động Hoạt động trường Mẫu giáo Cam Phước Đông

Hoạt động trường Mẫu giáo Cam Phước Đông

Năm học 2014 - 2015 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo các Nghị quyết, chương trình của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện sáng tạo, hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành;

            Thực hiện Hướng dẫn số 645 ngày 17/9/2013 của phòng Giáo dục và Đào tạo ngày về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2014 - 2015 và Công văn số 31 ngày 08/8/2014 của công đoàn giáo dục thành phố Cam Ranh về việc hướng dẫn Hội nghị công đoàn cơ sở giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017. Chiều ngày 10 tháng 10 năm 2014 trường mẫu giáo Cam Phước Đông long trọng tổ chức Hội nghị CĐCS giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017 và Hội nghị CBCC, VC năm học 2014 - 2015.
Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Hội nghị vui mừng được đón tiếp đồng chí Lê Thị Tỳ Mai chuyên viên ngành học MN thành phố Cam Ranh; đồng chí Lâm Đào Tùng ủy viên Ban thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch UBND xã Cam Phước Đông. Các đồng chí về dự và phát biểu chỉ đạo, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm mà nhà trường cần thực hiện tốt trong năm học 2014 - 2015. Ý kiến phát biểu của lãnh đạo cũng đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc và sự cổ vũ nhiệt tình, tạo động lực thúc đẩy cho CB, GV, NV trường mẫu giáo Cam Phước Đông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Với tinh thần trách nhiệm cao tập thể CB, GV, NV cũng đã tham gia thảo luận và đi đến thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Hội nghị kêu gọi tất cả CB, GV, NV của trường, dù ở bất cứ cương vị nào hãy ra sức phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, tận tụy với cháu. Rèn luyện phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực... đáp ứng với những tiêu chuẩn của người giáo viên trong thời đại mới.

Mầm non

Hình ảnh hoạt động Mầm non

Tiểu học

Hình ảnh hoạt động Tiểu học

Trung học cơ sở

Hình ảnh hoạt động THCS

PGD&ĐT

Hình ảnh hoạt động PGD&ĐT

Đoàn thể

Hình ảnh hoạt động Đoàn thể