thứ 712042021

Last updateThứ 6, 26 11 2021 1am

Back Bạn đang ở: Trang chủ Mầm non Hoạt động

Mẫu giáo Cam Phước Đông tổ chức đêm văn nghệ kỉ niệm 124 năm ngày sinh nhật Bác

Nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Được sự cho phép của lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cam Ranh, sự quan tâm tạo điều kiện của quí cấp lãnh đạo địa phương. Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Tuổi thơ mãi nhớ ơn Bác”.

Xem tiếp...

Hoạt động trường Mẫu giáo Cam Phước Đông

Năm học 2014 - 2015 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo các Nghị quyết, chương trình của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện sáng tạo, hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành;

Xem tiếp...

Mầm non

Hình ảnh hoạt động Mầm non

Tiểu học

Hình ảnh hoạt động Tiểu học

Trung học cơ sở

Hình ảnh hoạt động THCS

PGD&ĐT

Hình ảnh hoạt động PGD&ĐT

Đoàn thể

Hình ảnh hoạt động Đoàn thể