thứ 706222024

Last updateThứ 3, 07 11 2023 5am

Back Bạn đang ở: Trang chủ Chia sẻ Truyện đọc Truyện ngụ ngôn: Con nhái muốn to bằng con bò

Truyện ngụ ngôn: Con nhái muốn to bằng con bò

 Con nhái nom thấy con bò
Hình dung đẹp đẽ mình to béo tròn
Nhái bằng quả trứng tí hon
Lại toan cố sức bằng con bò vàng
Ngậm hơi, cổ bạnh, bụng trương
Kêu: Chị em đến xem tường cho ta
Đã bằng chưa, chị trông, nà!
Bạn rằng còn kém - Nhái đà phồng thêm
Hỏi rằng: Được chửa, chị em?

Đáp rằng: Chưa được, phồng thêm ít nhiều!
- Chị ơi còn kém bao nhiêu?
Bạn rằng: - Còn phải phồng nhiều, kém xa!
Tức mình chị nhái oắt ta
Lại phồng bụng quá vỡ ra chết liền
Ở đời lắm kẻ thật điên

Sức hèn lại muốn tranh tiên với người
Dại thay những lối đua đòi
Vinh gì cuộc rượu trận cười mà ganh
Để cho cơ nghiệp tan tành.

(Nguồn: Nguyễn Văn Vĩnh, Thơ ngụ ngôn La Fontaine)

Mầm non

Hình ảnh hoạt động Mầm non

Tiểu học

Hình ảnh hoạt động Tiểu học

Trung học cơ sở

Hình ảnh hoạt động THCS

PGD&ĐT

Hình ảnh hoạt động PGD&ĐT

Đoàn thể

Hình ảnh hoạt động Đoàn thể