choi game, tin tuc game 2014, phim sec, game moi nhat, tin game 2014, kgamevn, su kien game, kenh game viet, tin tuc game hay nhat, tin game viet nam, tin game viet nam, thong tin game, trum choi game, gamethu47, game viet, tin game hay, tin tuc moi, choi game hay, blog lam dep, game vui, choi game, kizi games, game hay

Diễn Đàn Giải Trí - Diễn Đàn Game | HaGiangVui.Org | wWw.HaGiangVui.Org
Nhac San, Phim Sex Online, Nap Zing Xu
VnLike.Co - Auto Like Vn | Buff Like | Bug Like | Hack Like Facebook
Đang xem : Trang chủ Thông báo Thông báo tuyển sinh lớp Một năm học 2012 - 2013

Thông báo tuyển sinh lớp Một năm học 2012 - 2013

Email In PDF.

Căn cứ công văn số 01/SGDĐT-KHTC ngày 03/01/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc thông báo chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012 - 2013 ;
Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2012-2013 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Cam Ranh ;
Nay Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2012-2013 như sau :
TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2012-2013
Toàn bộ trẻ đủ 6 tuổi ( tính từ năm sinh 2006 đến năm dự tuyển ) sẽ được các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố tuyển vào học lớp 1 năm học 2012-2013.
I. Đối tượng , điều kiện , hồ sơ dự tuyển
1. Đối tượng , điều kiện dự tuyển
Phải có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện sau :
1.1. Là trẻ có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại địa phương thuộc tuyến tuyển sinh .
1.2. Tuổi dự tuyển đủ 6 tuổi ( tính từ năm 2006 đến năm dự tuyển ) .
1.3. Riêng đối với 03 trường Tiểu học Cam Lộc 1 , Cam Lộc 2 và Cam Phúc Bắc 2 thực hiện tuyển sinh như sau : Chỉ tiêu tuyển sinh (kể cả học sinh lưu ban)  :
1.3.1. Chỉ tiêu tuyển sinh :
- Tiểu học Cam Lộc 2 : 100 hs/04 lớp
- Tiểu học Cam Lộc 1 : 150 hs/06 lớp .
- Địa bàn và đối tượng tuyển sinh :
a) Trẻ có hộ khẩu thường trú cả gia đình tại Phường Cam Lộc ( theo kết quả điều tra trẻ 5 tuổi cuối năm 2011 ) .
b) Bản thân trẻ có hộ khẩu thường trú cùng với bố hoặc mẹ tại Phường Cam Lộc và học từ 1 đến 3 năm liên tục tại các trường Mầm non , Mẫu giáo thuộc địa bàn Phường Cam Lộc .
c) Bản thân trẻ có hộ khẩu thường trú tại Phường Cam Lộc và học từ 1 đến 3 năm liên tục tại các trường Mầm non , Mẫu giáo thuộc địa bàn Phường Cam Lộc .
d) Trẻ có tạm trú dài hạn cả gia đình từ 03 năm trở lên tại Phường Cam Lộc và học từ 1 đến 3 năm liên tục tại các trường Mầm non , Mẫu giáo thuộc địa bàn Phường Cam Lộc.
đ) Các đối tượng thuộc các điểm b , c và d được xét tuyển theo thứ tự trên vào học tại trường Tiểu học Cam Lộc 1 và Cam Lộc 2 nếu trường còn chỉ tiêu tuyển sinh .
* Riêng trường Tiểu học Cam Lộc 1 tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2012-2013 ngoài đối tượng trẻ trên địa bàn Phường Cam Lộc trường được tuyển sinh chính thức trẻ có hộ khẩu thường trú cả gia đình tại tổ Dân phố Ngô Mây - Phường Ba Ngòi ( theo kết quả điều tra trẻ 5 tuổi cuối năm 2011 ) .
1.3.2. Chỉ tiêu tuyển sinh :
- Tiểu học Cam Phúc Bắc 2 : 110 hs/4 lớp .
- Địa bàn và đối tượng tuyển sinh :
a) Trẻ có hộ khẩu thường trú cả gia đình tại Tổ dân phố Hòa Do 5A , Hòa Do 5B , Hòa Do 6A và Hòa Do 6B thuộc Phường Cam Phúc Bắc  ( theo kết quả điều tra trẻ 5 tuổi cuối năm 2011 ) .
b) Bản thân trẻ có hộ khẩu thường trú cùng với bố hoặc mẹ tại Phường Cam Phúc Bắc và học từ 1 đến 3 năm liên tục tại các trường Mẫu giáo thuộc địa bàn Phường Cam Phúc Bắc .
c) Bản thân trẻ có hộ khẩu thường trú tại Phường Cam Phúc Bắc và học từ 1 đến 3 năm liên tục tại các trường Mẫu giáo thuộc địa bàn Phường Cam Phúc Bắc .
d) Trẻ có tạm trú dài hạn cả gia đình từ 03 năm trở lên tại Tổ dân phố Hòa Do 5A , Hòa Do 5B , Hòa Do 6A và Hòa Do 6B thuộc Phường Cam Phúc Bắc và học từ 1 đến 3 năm liên tục tại các trường Mẫu giáo thuộc địa bàn Phường Cam Phúc Bắc.
đ) Các đối tượng thuộc các điểm b , c và d được xét tuyển theo thứ tự trên vào học tại trường Tiểu học Cam Phúc Bắc 2 nếu trường còn chỉ tiêu tuyển sinh .
2. Hồ sơ dự tuyển
a) Đơn xin nhập học .
b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ .
c) Bản photocopy hộ khẩu thường trú . ( không cần công chứng )
d) Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ ưu tiên ( nếu có ) do cơ quan có thẩm quyền từ cấp huyện ( hoặc tương đương ) trở lên cấp ; các loại giấy xác nhận cho các đối tượng thuộc điểm d , mục 1.3.1 và điểm d , mục 1.3.2.
3. Nguyên tắc xét tuyển :
a. Trẻ có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc tuyến tuyển sinh ; trong đó : thời gian thường trú nhiều hơn xét trước và thời gian thường trú ít hơn xét sau .
b. Trẻ có tạm trú dài hạn tại địa phương thuộc tuyến tuyển sinh .
c. Đối với 03 trường Tiểu học Cam Lộc 1 , Cam Lộc 2 và Cam Phúc Bắc 2 được xét tuyển theo thứ tự sau :
c.1. Trẻ có hộ khẩu thường trú cả gia đình tại Phường Cam Lộc và Cam Phúc Bắc thuộc tuyến tuyển sinh ; Trẻ có hộ khẩu thường trú cả gia đình tại Tổ Dân phố Ngô Mây - Phường Ba Ngòi thuộc tuyến tuyển sinh đối trường Tiểu học Cam Lộc 1 ( theo kết quả điều tra trẻ 5 tuổi cuối năm 2011 ) ; trong đó : thời gian thường trú nhiều hơn xét trước và thời gian thường trú ít hơn xét sau .
c.2. Bản thân trẻ có hộ khẩu thường trú cùng với bố hoặc mẹ tại Phường Cam Lộc , Phường Cam Phúc Bắc và học từ 1 đến 3 năm liên tục tại các trường Mầm non , Mẫu giáo tại địa bàn thuộc tuyến tuyển sinh .
c.3. Bản thân trẻ có hộ khẩu thường trú thuộc tuyến tuyển sinh và học từ 1 đến 3 năm liên tục tại các trường Mầm non , Mẫu giáo … thuộc địa bàn tuyến tuyển sinh .
c.4. Trẻ có tạm trú dài hạn cả gia đình từ 03 năm trở lên tại Phường Cam Lộc , Phường Cam Phúc Bắc và học từ 1 đến 3 năm liên tục tại các trường Mầm non , Mẫu giáo tại địa bàn thuộc tuyến tuyển sinh .
c.5. Các đối tượng thuộc mục c.2 , c.3 , c.4 trên được xét tuyển vào học tại trường Tiểu học Cam Lộc 1 , Cam Lộc 2 và Tiểu học Cam Phúc Bắc 2 nếu trường còn chỉ tiêu tuyển sinh .
c.5. Trong các mục c.1 , c.2 , c.3 và c.4 diện ưu tiên xếp trước .
II. Tổ chức hội đồng tuyển sinh
1. Thành phần hội đồng tuyển sinh gồm :
a) Chủ tịch         : Hiệu trưởng .
b) Phó chủ tịch     : Các Phó hiệu trưởng
c) Thư ký         : Thư ký hội đồng giáo dục nhà trường .
d) Các ủy viên    : Các tổ khối trưởng , trưởng ban thanh tra nhân dân .
Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường , hội đồng xét tuyển quyết định số lượng học sinh xét tuyển vào trường .
Phòng Giáo dục & Đào tạo ủy quyền cho Hiệu trưởng các trường ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh  .
2. Nhiệm vụ của hội đồng tuyển sinh
a) Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển .
b) Xét tuyển , lập biên bản xét tuyển và danh sách học sinh được tuyển . Biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên , chữ ký của các thành viên hội đồng , danh sách học sinh được tuyển phải có họ tên , chữ ký của chủ tịch hội đồng ( theo mẫu đính kèm )
c) Báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GD & ĐT .
d) Mẫu danh sách học sinh trúng tuyển được in thống nhất trên khổ giấy A4 , in theo chiều ngang như sau ( Phần mềm EXCEL ; Bảng mã : Unicode ; Font : Times New Roman ; Size : 12 )

III. Nhiệm vụ của các trường tiểu học
1. Các trường tiểu học có trách nhiệm công bố rộng rãi “ Các đối tượng , điều kiện , hồ sơ dự tuyển , chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2012-2013 , thời gian thu nhận hồ sơ dự tuyển , thời gian hội đồng xét tuyển làm việc và thời gian công bố kết quả xét tuyển ” trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết thông báo công khai tại trường trước ngày 18/06/2012 .
2. Cử thành viên trong hội đồng tuyển sinh trực để nhận hồ sơ dự tuyển ; khi nhận hồ sơ , cần kiểm tra kỹ , phát hiện và thông báo đến từng cha mẹ học sinh những trường hợp hồ sơ không hợp lệ , thiếu hồ sơ và định thời hạn cuối cùng để bổ túc hoàn thiện hồ sơ .
3. Đối chiếu bản photocopy hộ khẩu với hộ khẩu bản chính . Người có trách nhiệm đối chiếu cần ghi rõ họ tên và chữ ký của mình trên bản hộ khẩu photocopy . Sau khi đối chiếu phải trả ngay hộ khẩu bản chính , tuyệt đối không giữ bản chính hộ khẩu và giấy khai sinh bản chính trong hồ sơ xét tuyển .
4. Việc tiếp nhận hồ sơ và các loại giấy tờ ưu tiên của học sinh cần quy định chặt chẽ , tránh trường hợp để thất lạc hồ sơ học sinh . Đối với 02 trường Tiểu học Cam Lộc 1 , Tiểu học Cam Lộc 2 và Tiểu học Cam Phúc Bắc 2 tất cả các loại hồ sơ ưu tiên nộp sau thời gian hội đồng tuyển sinh làm việc đều không có giá trị .
5. Các trường liên hệ với UBND các xã/phường để có số lượng và danh sách trẻ thuộc địa bàn tuyển sinh của trường theo kết quả điều tra trẻ 5 tuổi cuối năm 2011 .
6. Thời gian thu nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 09/07/2012 đến 11/07/2012 và tùy thuộc vào tình hình thực tế của từng đơn vị Hiệu trưởng nhà trường thông báo công khai kế hoạch tiếp nhận hồ sơ trong khoảng thời gian quy định trên .
7. Thời gian làm việc của hội đồng tuyển sinh từ ngày 12/07/2012 đến hết ngày 13/07/2012 .
8. Hội đồng tuyển sinh lập danh sách lập danh sách học sinh được xét tuyển gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày 17/07/2012 ( theo mẫu quy định ) .
9. Phòng Giáo dục & Đào tạo thẩm định kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2012-2013 của các trường Tiểu học Cam Phúc Bắc 2 , Tiểu học Cam Lộc 1 và Tiểu học Cam Lộc 2 vào ngày 18/07/2012 .
10. Các trường công bố và niêm yết danh sách học sinh được tuyển vào lớp 1 năm học 2012-2013 vào ngày 20/07/2012 .
11. Hội đồng xét tuyển , Hiệu trưởng các trường Tiểu học chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo về những sai sót trong quá trình xét tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2012-2013 ; đặc biệt các trường cần lưu ý tuyển đúng chỉ tiêu  tuyển sinh của đơn vị mình .
Nhận được công văn này , Phòng Giáo dục & Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố nghiên cứu và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo các quy định của hướng dẫn .
Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc các đơn vị liên hệ bộ phận Chuyên môn Phòng Giáo dục & Đào tạo để trao đổi và thống nhất cách giải quyết ./.