Thứ 610302020

Last updatethứ 7, 18 04 2020 8pm

Back Bạn đang ở: Trang chủ Tiểu học Hướng dẫn Kế hoạch bình bầu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường TH Cam Lộc 1, 2015-2016

Kế hoạch bình bầu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường TH Cam Lộc 1, 2015-2016

 Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; căn cứ công văn số 71/PGDĐT  ngày 27/01/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2015-2016,
    Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 và chuẩn bị tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, nay trường Tiểu học Cam Lộc 1 hướng dẫn kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2015 – 2016 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu của hội thi
1.1. Mục đích
a) Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trong các trường tiểu học, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;
b) Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi trường, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;
c) Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
1.2 Yêu cầu
Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.
2. Nội dung, quy trình và cách thức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường
2.1 Nội dung bình bầu
a) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm;
b) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;
c) Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng;
d) Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh;
đ) Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh).

Giáo viên bấm vào đây để xem đầy đủ nội dung công văn.

Đưa tin: Văn Nhân ( Hiệu trưởng Tiểu học Cam Lộc 1 )

Mầm non

Hình ảnh hoạt động Mầm non

Tiểu học

Hình ảnh hoạt động Tiểu học

Trung học cơ sở

Hình ảnh hoạt động THCS

PGD&ĐT

Hình ảnh hoạt động PGD&ĐT

Đoàn thể

Hình ảnh hoạt động Đoàn thể