Chủ nhật01242021

Last updatethứ 7, 18 04 2020 8pm

Back Bạn đang ở: Trang chủ Tiểu học Hướng dẫn Hướng dẫn tổ chức kiểm tra Cuối học kỳ 1 cấp Tiểu học 2014 - 2015

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra Cuối học kỳ 1 cấp Tiểu học 2014 - 2015

Thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành qui định đánh giá học sinh tiểu học; căn cứ vào Phân phối chương trình các môn học cấp tiểu học, nay Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh hướng dẫn các trường thực hiện kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 như sau:

 

 1.     Thời gian tổ chức kiểm tra

-         Môn Toán – Tiếng Việt: thực hiện kiểm tra vào tuần lễ 18 ( từ ngày 29/12/2014 đến ngày 02/01/2015 )

-         Các môn học còn lại ( kể cả Tiếng Anh và Tin học ): thực hiện kiểm tra vào tuần lễ 17 ( từ ngày 22/12/2014 đến ngày 26/12/2014 ).

 2.     Ra đề và duyệt đề kiểm tra

Căn cứ vào Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành qui định đánh giá học sinh tiểu học, Hiệu trưởng chỉ đạo kiểm tra cuối học kỳ 1 đúng theo nội dung khoản 1, khoản 2, khoản 3 được qui định tại Điều 10 để ra đề và duyệt đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1.

 3.     Cách thức tổ chức kiểm tra

Tổ chức coi và chấm bài kiểm tra theo đơn vị lớp học bình thường.

 4.     Đánh giá xếp loại học sinh và khen thưởng

- Đánh giá xếp loại

Thực hiện đánh giá kết quả học sinh theo Điều 11 của Thông tư 30.

Riêng học sinh Khuyết tật học hòa nhập thực hiện đánh giá được qui định tại khoản 1 – Điều 12 của Thông tư 30.

Đối với môn Anh văn dạy chương trình 4 tiết/tuần ( áp dụng tại trường Tiểu học Cam Lộc 2, Cam Thuận, Cam Phúc Bắc 2, Ba Ngòi, Cam Phúc Nam, Cam Lộc 1, Cam Nghĩa 1, Cam Phú, Cam Thành Nam, Cam Phúc Bắc 1, Cam Linh 2, Cam Thịnh 1 ) nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá và thực hiện báo cáo theo các công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.  

 -         Khen thưởng

Thực hiện theo Điều 16 của Thông tư 30, cuối học kì I , giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh bình bầu những học sinh đạt thành tích nổi bật hay có tiến bộ vượt bậc về một trong ba nội dung đánh giá trở lên, đạt thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua hoặc thành tích đột xuất khác; tham khảo ý kiến cha mẹ học sinh; tổng hợp và lập danh sách đề nghị Hiệu trưởng tặng giấy khen.

 5.     Thời gian báo cáo kết quả kiểm tra

-         Báo cáo theo file mẫu cuối học kỳ 1 (  trước ngày 07/01/2015)

-         Báo cáo trực tuyến EQMS cuối học kỳ 1 ( theo lịch BGD&ĐT )

 ( file mẫu báo cáo tải về tại địa chỉ Website: gvth.net )

 ( Nguồn: PGD&ĐT Cam Ranh )

Mầm non

Hình ảnh hoạt động Mầm non

Tiểu học

Hình ảnh hoạt động Tiểu học

Trung học cơ sở

Hình ảnh hoạt động THCS

PGD&ĐT

Hình ảnh hoạt động PGD&ĐT

Đoàn thể

Hình ảnh hoạt động Đoàn thể