Chủ nhật01242021

Last updatethứ 7, 18 04 2020 8pm

Back Bạn đang ở: Trang chủ Tiểu học Hướng dẫn Triển khai thực hiện Thông tư 30 về đánh giá học sinh Tiểu học

Triển khai thực hiện Thông tư 30 về đánh giá học sinh Tiểu học

Để thực hiện tốt Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học và căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai đến các đơn vị một số nội dung sau :

        1. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tập trung vào đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT. Chú ý hiểu đúng và đầy đủ ý nghĩa của việc đổi mới đánh giá học sinh; về cách nhận biết các năng lực và phẩm chất của học sinh; cách nhận xét, hướng dẫn học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện;
        
        2. Tham khảo tài liệu Hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam đã được tập huấn trong năm học 2013-2014, các Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường cách thiết lập ma trận và ra đề kiểm tra cuối học kì I, cuối năm học. Riêng môn Tiếng Việt có 2 bài kiểm tra:
        - Bài kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức tiếng Việt (gọi tắt là bài kiểm tra Đọc): cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0. Trong biểu điểm chấm có thể cho điểm lẻ đến 0,5, điểm toàn bài là điểm nguyên được làm tròn theo nguyên tắc 0,5 thành 1.
        - Bài kiểm tra kĩ năng viết chính tả và viết văn (gọi tắt là bài kiểm tra Viết): cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0. Trong biểu điểm chấm có thể cho điểm lẻ đến 0,5, điểm toàn bài là điểm nguyên được làm tròn theo nguyên tắc 0,5 thành 1.
        - Điểm kiểm tra môn Tiếng Việt là trung bình cộng của điểm bài kiểm tra Đọc và điểm bài kiểm tra Viết, được làm tròn theo nguyên tắc 0,5 thành 1.
         
        3. Cán bộ quản lí cùng giáo viên trải nghiệm qua thực tế dạy học trên lớp để chia sẻ về cách đánh giá thường xuyên bằng nhận xét học sinh trong quá trình dạy học; thống nhất cách vận dụng, triển khai cho phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; cập nhật thông tin cách đánh giá của các trường, các chuyên gia, trao đổi qua mạng tieuhoc.moet.edu.vn để vận dụng vào thực tế dạy học; tuyên truyền giải thích cho cha mẹ học sinh về quy định đánh giá học sinh tiểu học, hướng dẫn cha mẹ học sinh cách theo dõi, hỗ trợ học sinh học tập, tham gia đánh giá học sinh, phối hợp với giáo viên, nhà trường trong việc giáo dục học sinh.
        
        4. Các cán bộ quản lí, cán bộ cốt cán hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên trong đánh giá thường xuyên bằng nhận xét: được quyền chủ động vận dụng một cách linh hoạt, có thể bằng "lời nói" hoặc là “viết” phù hợp với học sinh và nhà trường, đúng với yêu cầu của việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét; được quyền chủ động viết nhận xét vào vở hoặc phiếu học tập, bài kiểm tra của học sinh, sử dụng tin nhắn, email… để liên lạc sao cho thuận tiện trong việc phối hợp giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh; Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định, yêu cầu giáo viên phải quan tâm đánh giá tất cả học sinh, không được “quên” em nào, nhưng khi viết nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục không bắt buộc phải ghi nhận xét tất cả học sinh hằng tháng; không lạm dụng việc dùng các câu nhận xét có mẫu vì không phù hợp với các học sinh khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau.

5. Về hồ sơ đánh giá:
a) Học bạ:
- Đối với các trường tham gia VNEN: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1270/SGDĐT-GDTH ngày 09/10/2014 của Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học;
- Đối với các trường còn lại:
+ Học sinh lớp 1,2,3: sử dụng Học bạ tiểu học mới loại 28 trang;
+ Học sinh lớp 4,5: sử dụng Học bạ tiểu học mới loại 12 trang.
b) Sổ theo dõi chất lượng giáo dục: một loại dành cho giáo viên chủ nhiệm và một loại dành cho giáo viên bộ môn.
- Đối với các trường tham gia VNEN: sử dụng Sổ theo dõi chất lượng giáo dục thay thế cho Sổ nhật kí đánh giá học sinh.
- Đối với các trường còn lại: sử dụng Sổ theo dõi chất lượng giáo dục thay thế cho Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học.
- Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tập huấn sử dụng Sổ theo dõi chất lượng giáo dục theo hướng giảm áp lực cho giáo viên về công tác hồ sơ, sổ sách, đồng thời đáp ứng được yêu cầu đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.
c) Sổ liên lạc: các trường sử dụng Sổ liên lạc phải đáp ứng yêu cầu đổi mới  đánh giá học sinh tiểu học.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về hồ sơ, sổ sách, chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, đồng thời khuyến khích việc sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử. Chỉ đạo các trường thực hiện các biện pháp giảm nhẹ công việc, thủ tục hành chính, hồ sơ, sổ sách; hỗ trợ để giáo viên dành nhiều thời gian hướng dẫn, giúp đỡ, động viên học sinh hoàn thành nội dung học tập, tiến bộ, tự tin, sáng tạo...

7. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT vào các thời điểm cuối học kì I, cuối năm học 2014-2015, gửi về Sở (Phòng Giáo dục Tiểu học) các báo cáo gửi Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục Tiểu học) sau sơ kết 10 ngày.
Sở sẽ tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT vào giữa học kì II để rút kinh nghiệm về công tác tập huấn, triển khai thực hiện, về hồ sơ đánh giá, nhằm chuẩn bị tốt cho các năm học tới.

Mầm non

Hình ảnh hoạt động Mầm non

Tiểu học

Hình ảnh hoạt động Tiểu học

Trung học cơ sở

Hình ảnh hoạt động THCS

PGD&ĐT

Hình ảnh hoạt động PGD&ĐT

Đoàn thể

Hình ảnh hoạt động Đoàn thể