Thứ 211192018

Last updateThứ 6, 29 06 2018 7am

Back Bạn đang ở: Trang chủ Tiểu học Các cuộc thi Hướng dẫn kỳ thi IOE tiếng Anh cấp Tỉnh năm học 2014 - 2015

Hướng dẫn kỳ thi IOE tiếng Anh cấp Tỉnh năm học 2014 - 2015

 Thực hiện công văn số 56/SGDĐT-GDTrH ngày 02/02/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về hướng dẫn tổ chức thi Ollympic tiếng Anh trên internet cấp tỉnh năm học 2014 - 2015; Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh hướng dẫn cụ thể như sau:
Học sinh Tiểu học khối lớp 3, lớp 4, lớp 5 dự thi IOE tiếng Anh cấp Tỉnh đến tại trường THCS Lê Hồng Phong để tham gia kỳ thi với qui định sau:

1. Ngày 07/3/2015:

   + 6 giờ 30: tập trung học sinh dự thi làm Lễ khai mạc kì thi và phổ biến nội quy thi để các em không vi phạm trong quá trình thi. Hội đồng coi thi cho học sinh chứng kiến phong bì đựng mã số thi cấp tỉnh còn nguyên niêm phong (có biên bản lưu hồ sơ thi).

   + 6 giờ 45: Chủ tịch Hội đồng coi thi phân công giám thị coi thi. Sau đó, thí sinh vào phòng thi làm thủ tục: Đăng nhập, giám thị kiểm tra số ID và vòng thi của thí sinh dự thi. Chủ tịch Hội đồng coi thi giao cho giám thị mã số thi chính thức dành cho học sinh lớp 3 và 8.

   + 6 giờ 55: Giám thị cấp Mã số thi chính thức cấp tỉnh cho các thí sinh (Giám thị ghi mã số thi lên bảng để tất cả thí sinh có thể nhìn thấy).

   + 7 giờ 00: Bắt đầu thi

- Tất cả các thủ tục phân công giám thị, đăng nhập, kiểm tra số ID, cấp mã số thi trước khi học sinh thi phải hoàn tất trước 15 phút.

2. Lịch thi chính thức ở Vòng thi cấp tỉnh với khung thời gian như sau:

- Khối lớp 3 và khối lớp 8: từ 7h00 đến 7h30.

- Khối lớp 4 và khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30.

- Khối lớp 5 và khối lớp 10: từ 9h00 đến 9h30.

- Khối lớp 6 và khối lớp 11: từ 10h00 đến 10h30.

- Khối lớp 7 và khối lớp 12: từ 11h00 đến 11h30.

3. Khi thí sinh làm bài xong (dù kết quả thế nào thí sinh cũng không được làm lại bài thi), giám thị ghi điểm và thời gian làm bài do màn hình máy tính thông báo vào danh sách thí sinh dự thi và yêu cầu học sinh ký xác nhận. Danh sách thí sinh có ghi kết quả thi phải có chữ ký xác nhận của tất cả các giám thị trong phòng và thí sinh dự thi. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi khi đã hết giờ làm bài và phải có hiệu lệnh của giám thị.

- Khi gặp sự cố bất kỳ, học sinh có thể thi lại ngay nhưng phải kết thúc thời gian làm bài theo quy định chung. Hệ thống không tính số lần thi tại các vòng thi chính thức.

( Nguồn; theo công văn số 56/SGDĐT-GDTrH ngày 02/02/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa )

Mầm non

Hình ảnh hoạt động Mầm non

Tiểu học

Hình ảnh hoạt động Tiểu học

Trung học cơ sở

Hình ảnh hoạt động THCS

PGD&ĐT

Hình ảnh hoạt động PGD&ĐT

Đoàn thể

Hình ảnh hoạt động Đoàn thể