Văn Nhân 2021

Luật và các Nghị định

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (Luật Viên chức năm 2011.doc)Luật viên chức ( số 58/2010/QH12 - có hiệu lực từ 01/01/2012)205 kB05-04-2015 18:36
Download this file (Luat_tocao_03.doc)Luật tố cáo148 kB23-11-2014 08:58
Download this file (Luat 51_Luat nguoi khuyet tat.DOC)Luật người Khuyết tật135 kB14-11-2014 18:28
Download this file (APhap lenh can bo cong chuc.doc)Pháp lệnh cán bộ công chức77 kB11-11-2014 20:42
Download this file (ALuat Lao dong.doc)Luật Lao động316 kB11-11-2014 20:42
Download this file (ALuat Giao duc .doc)Luật Giáo dục287 kB11-11-2014 20:41
Download this file (ALuat Cong doan.doc)Luật Công đoàn49 kB11-11-2014 20:41

Luật và các Nghị định của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục

Tin mới

Các tin khác

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн