Các Công văn -Thông tư của BGD&ĐT - Tiểu học

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (CV 46 - Hdan tim minh chung TH va TrH.doc)Công văn 46/KTKĐCLGD-KĐPT 15/01/2013 về xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng464 kB07-04-2015 22:00
Download this file (CV 8987 - Huong dan TDG va DGN.doc)Công văn 8987/BGD ĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 HD tự đánh giá KĐCL559 kB05-04-2015 18:28
Download this file (Thông tư 06.2013.TTCP-1.doc)Thông tư 06 Quy định quy trình giải quyết tố cáo188 kB23-11-2014 09:00
Download this file (TT 30 BGDDT Ban hanh qui dinh danh gia hs tieu hoc.doc)Thông tư 30 BGD&ĐT Qui định về đánh giá học sinh Tiểu học215 kB11-11-2014 20:24
Download this file (AThongtu 14 Chuan Hieu truong Tieu hoc.doc)Thông tư 14 BGD&ĐT Chuẩn Hiệu trưởng Tiểu học101 kB11-11-2014 20:23
Download this file (VB 03_hop nhat dieu le tieu hoc.doc)Văn bản hợp nhất ( VB-03 ) Điều lệ trường tiểu học181 kB11-11-2014 20:22
Download this file (AThong tu 41 dieu le truong Tieu hoc.doc)Thông tư 41 Điều lệ trường Tiểu học ( được thay thế bởi VB hợp nhất VB-03 )208 kB11-11-2014 20:21
Download this file (AThong tu 21 ve thi GVDG.doc)Thông tư 21 BGD&ĐT Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp Tiểu học115 kB11-11-2014 20:20
Download this file (A TTLT35 BGDDT Phan loai hang truong.DOC)Thông tư 35 BGD&ĐT Phân loại hạng trường50 kB11-11-2014 20:18
Download this file (A TT 55-BGDÐT Dieu le Ban dai dien cha me hs.doc)Thông tư 55 BGD&ĐT Điều lệ Ban đại diện Cha mẹ học sinh115 kB11-11-2014 20:17
Download this file (A Thong tu 42 Kiem dinh chat luong.doc)Thông tư 42 BGD&ĐT về Kiểm định chất lượng giáo dục các trường phổ thông418 kB11-11-2014 20:15
Download this file (A thong tu 59 Danh gia trương Chuan quoc gia_MCLTT ( thay the QD 32 ).doc)Thông tư 59 BGD&ĐT về đánh giá công nhận trường Chuẩn Quốc gia168 kB11-11-2014 20:14

Đây là chuyên mục đính kèm các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cấp Tiểu học. Quý Thầy Cô có thể tải về để phục vụ công tác chuyên môn của ngành

Tin mới

Các tin khác

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн